Record details

Title
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
Other titles
    Porovnání ztráty živin zůsobenou hrabáním opadu a účinky kyselé atmosférické depozice ve dvou smrkových lesích v České republice
Author
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    Oulehle, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Biogeochemistry
Vol./nr.
    Roč. 88, č. 2
Pages
    13
Year
    2008
Thesaurus term
    soil acidification, forest management, litter raking, norway spruce, nutrient loss
Keyword
    Acidic
    Compared
    Czech
    Deposition
    Due
    Effect
    Litter
    Loss
    Nutrients
    Raking
    Republic
    Spruce
    Stands
    Two
Abstract (in czech)
   Porovnání ztráty živin zůsobenou hrabáním opadu a účinky kyselé atmosférické depozice ve dvou smrkových lesích v České republice - od roku 2003.
Abstract (in english)
   We evaluated how litter raking removed basic nutrients from forest soils by simulating this historical silvicultural practice on two spruce stands (Picea abies) in the Czech Republic. Experimental litter raking depleted the soil pool of exchangeable base cation nutrients (Ca2+, Mg2+ and K+) by up to 31% after the first litter raking in 2003. A second litter raking in the following year further reduced the soil pool by up to 16%, and the third litter raking in 2005 reduced the pool by up to 6% more.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014