Record details

Title
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
Other titles
    Spodnobadenské klastické sedimenty v Moravské bráně očima mapujícího geologa
Author
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
    Pálenský, Peter
    Šrámek, Josef
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36
Pages
    8
Notes
    Akce: 2007 ; Brno
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Moravian Gate, Lower Badenian, sedimentology, geophysics
Keyword
    Badenian
    Clastics
    Gate
    Geologist
    Lower
    Mapping
    Moravian
    Viewpoint
Abstract (in czech)
   V průběhu mapovacích prací na listu 25-122 Suchdol nad Odrou byly v klastických sedimentech badenu vymapovány 2 litologicky odlišné typy: 1/ střednozrnné písky a pískovce; 2/ hrubozrnné vápnité pískovce a slepence. Sedimenty se usazovaly v mělkomořském prostředí delty typu Gilbert během spodního badenu.
Abstract (in english)
   Geological survey at the map sheet 25-122 Suchdol nad Odrou has brought more detailed documentation of several sites of Lower Badenian clastics: 1) middle-grained sands to sandstones, 2) coarse-grained calcareous sandstones to conglomerates. The sediments were deposited in various parts of the shallow water Gilbert-type delta system mouthing into the Carpathian Foredeep during the Lower Badenian.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014