Record details

Title
    Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia
Author
    Bubík, M.
    Hamršmíd, B.
    Krhovský, Jan
    Šťastný, Martin
Conference
    Konference o mladším terciéru (11. : 25.04.1995-26.04.1995 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
Pages
    s. 73-83
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Flysch
    Lower
    Miocene
    Moravia
    Pouzdřany
    Southern
    Unit
    West
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012