Record details

Title
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Spodnopleistocenní půdy profilu Beroun-dálnice
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 71-101
Year
    1991
Notes
    1 sch., 8 pl.
    České resumé
Subject group
    extraglaciální oblasti
    mikropedologie
    paleopedologie
    pleistocén-spodní
    půdy
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Beroun
    Highway
    Lower
    Pleistocene
    Section
    Soils
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012