Record details

Title
    Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
Other titles
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko)
Author
    Fordinál, Klement
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Linzer biol. Beitrage
    Linzer biology Beitrage
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    6
    7
Year
    2006
Thesaurus term
    Bryozoa
    Sarmatian
    Taxonomy
Keyword
    Basin
    Brackish
    Bryozoa
    Danube
    Dubová
    Lower
    Northern
    Sarmatian
    Sediment
    Slovakia
Abstract (in czech)
   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.

   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.
Abstract (in english)
   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.

   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012