Record details

Title
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Kříž, Vlastimil
    Roubíček, V.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Energetika
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 11
Pages
    s. 351-353
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Can present power engineering do without coal? 1. General trend: Transfer of electricity production from coal power plants to nuclear sources and gradual increase of heat and electricity production from recoverable energy resources
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coal
    energy
    nuclear energy
Keyword
    Do
    Elektráren
    Elektřiny
    Energetiku
    Energie
    Jaderných
    Nárůst
    Obecný
    Obnovitelných
    Pozvolný
    Provozovat
    Přesun
    Současnou
    Tepla
    Trend
    Uhelných
    Uhlí
    Výroby
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Zvýšený skleníkový efekt je důsledek výroby energie z fosilních zdrojů. Výroba elektřiny z jádra přispívá ke snížení emisí CO2. Využití obnovitelných zdrojů v dlouhodobé perspektivě vykazuje pozvolný růst. Ve výhledu na r. 2030-2050 je racionální výroba energie většinově "mixem" z jádra a uhlí.
Abstract (in english)
   Increasing greenhouse effect is the result of fossil resources utilization for energy production. Nuclear energy contributes to decrease of CO2 emission. Using of renewable energy resources gradually increase in longtime outlook. The energy production in years 2030-2050 will be based on mix coal/nuclear energy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012