Record details

Title
    Mísovité tvary na bludném balvanu
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 94, č. 4
Pages
    s. 300-301
Year
    1989
Notes
    2 foto
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Classfication no.
    552
Subject category
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    zalednění současné a kvartérní
    zvětrávací procesy
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Balvanu
    Bludném
    Mísovité
    Tvary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012