Record details

Title
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
Statement of responsibility
    Jaroslav Novotný
Other titles
    The place and role of documentary graphic information in the automated geological information system of the Czech Geological Institute
Author
    Novotný, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 7
Pages
    s. 28-36
Year
    2001
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    automatizace
    geologická služba
    informace dokumentografické
    knihovnictví
    systém informační
    vědy o Zemi
    zpracování dat
Keyword
    Automatizovaném
    Českého
    ČGÚ
    Dokumentografických
    Geologického
    Geologických
    Informací
    Místo
    Systému
    úloha
    ústavu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012