Record details

Title
    Mössbauer spectroscopy of silicate glasses from the lunar regolith
Statement of responsibility
    Alena Cimbálníková, Tomáš Zemčík, N.A. Ašichmina
Author
    Ašichmina, N. A.
    Cimbálníková, Alena
    Zemčík, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - monograph
    2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987
Pages
    s. 191-197
Notes
    1 obr., 1 tab., 1 diagr., 3 bibl.
Subject group
    impaktit
    Měsíc
    Mössbauerova spektrometrie
    silikáty
    zvětralinový plášť
Subject category
    sklo měsíční
Keyword
    Glasses
    Lunar
    Mössbauer
    Regolith
    Silicate
    Spectroscopy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012