Record details

Title
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
Author
    Kožušníková, Alena
    Ščučka, Jiří
Conference
    Geologie hornoslezské pánve/6. : 11.10.2006-13.10.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
Pages
    s. 155-161
Notes
    Překlad názvu: Measurement of coke porosity by image analysis methods
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coke porosity
    fluorescence microscopy
    image analysis
Keyword
    Analýzy
    Koksu
    Měření
    Metodami
    Obrazové
    Pórovitosti
Abstract (in czech)
   V příspěvku je prezentována efektivní metoda pro vizualizaci a kvantitativní analýzu pórovitosti metalurgického koksu. Metoda je založena na zpracování a analýze obrazu ve spojení s fluorescenční mikroskopií saturovaných barvených preparátů a umožňuje stanovení procentuálního zastoupení pórů v koksu, střední velikosti pórů, střední tloušťky pórových stěn a jejich distribuce.
Abstract (in english)
   An effective method for visualization and quantitative analysis of coke porosity is presented in the paper. The method is based on image processing and analysis combined with fluorescence microscopy of impregnated coloured preparations and enables the determination of percentage portion of pores in the coke, mean pore-size, mean cell-wall thickness and their distribution.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012