Record details

Title
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
Other titles
    Natural radioactivity of the rock in the Žďárské vrchy area (geological mapping 1 : 25 000)
Author
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    natural radioactivity,gamma-ray surveying,Svratka crystalline complex,Polička crystalline complex
Keyword
    1:25
    000
    Hornin
    Mapování
    Měření
    Měřítku
    Přirozené
    Radioaktivity
    Rámci
    Vrchů
    Žďárských
Abstract (in czech)
   Geofyzikální studie hlavních horninových typů v oblasti Poličky. Terénní gamaspektrometrie na horninových výchozech byla využita ke geologické interpretaci výsledků letecké gama-spektrometrie. Hlavní typy metamorfovaných hornin byly charakterizovány na základě obsahu draslíku, thoria a uranu.
Abstract (in english)
   Natural radioactivity of the rock in the Žďárské vrchy area (geological mapping 1 : 25 000)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014