Record details

Title
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
Author
    Hortvík, Karel
    Rakowski, Zikmund
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (08.04.1997-09.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Pages
    s. 248-256
Notes
    Projekt: GA105/96/1531, GA ČR
    Projekt: GA105/97/0732, GA ČR
Keyword
    části
    české
    Horizontálních
    Hornoslezské
    Hydroporušování
    Měření
    Metodou
    Napětí
    Pánve
    Primárních
    Stěn
    Vrtu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012