Record details

Title
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
Author
    Kapička, Aleš
    Kobr, M.
    Pichl, R.
Conference
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii (6. : 19.06.1995-20.06.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
Pages
    s. 79-82
Keyword
    Anizotropie
    Magnetické
    Měření
    Parametrů
    Rejvíz
    Tlakových
    Vrtu
    Vzorků
    Změn
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013