Record details

Title
    Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava)
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Silva Gabreta
Pages
    s. 221-231
Notes
    Překlad názvu: Molluscs (Mollusca) of the Pajrek castle ruin near Nýrsko and its surroundings (Šumava Mts.)
    Rozsah: 10 s.
Keyword
    Hradní
    Měkkýši
    Mollusca
    Nýrska
    Okolí
    Pajrek
    Šumava
    Zříceniny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012