Record details

Title
    Měkkýši PR Bystřice v Českém lese
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Erica
Pages
    s. 75-82
Notes
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Molluscs of Nature Reserve Bystřice in the Český les Mts
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Columella aspera
    terrestrial gastropods
Keyword
    Bystřice
    Českém
    Lese
    Měkkýši
    PR
Abstract (in czech)
   Malakofauna PR Bystřice je reprezentována 22 druhy měkkýšů, mezi nimiž plži Discus ruderatus, Vertigo substriata a Vitrea subrimata indikují podmínky obdobné montánním polohám. Přiřazení tohoto území do oblasti maloplošného oreofytika (Čerchovský les) v rámci Českého lesa jako představitele mezofytika lze tak podpořit i na základě zjištěné malakofauny.
Abstract (in english)
   Paper presents the results based on new systematic field research on molluscs in the year 2001. Of prime importance are the occurrences of woodland species Discus ruderatus and Vitrea subrimata, as well as the Boreo-alpine Striated Whorl Snail Vertigo substriata. These species indicates conditions of mountain and submontane elevations.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012