Record details

Title
    Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 99-102
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Molluscs of the nature reserve Velká and Malá Olšina
    Rozsah: 4 s.
Subject category
    malacology
    molluscs
    nature reserve
Keyword
    Malá
    Měkkýši
    Olšina
    Přírodní
    Rezervace
    Velká
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012