Record details

Title
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
Statement of responsibility
    Jaroslav Jiskra
Author
    Jiskra, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 6
Pages
    s. 20-25, 43
Year
    2005
Notes
    14 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    551.3
    622.33
Conspectus category
    504
    622
    69
Subject group
    chebská pánev
    důl opuštěný
    historie
    hornictví
    ložiska nerostných surovin
    rizika geologická
    sedání
    sesuv
    sokolovská pánev
    stavby
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    uhlí hnědé
Geographical name
    Chebská pánev
    Čechy (Česko)
    Sokolovská pánev
Keyword
    200
    Chebsku
    Díla
    Dobývání
    Důlní
    Ještě
    Karlovarsku
    Mělce
    Ohrožují
    Po
    Povrchem
    Roků
    Situovaná
    Sokolovsku
    Stavby
    Terén
    Uhelná
    Ukončení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012