Record details

Title
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
Author
    Čejchan, Petr
Conference
    Sjezd České geologické společnosti (2. : 19.10.2005-22.10.2005 : Slavonice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 24-24
Notes
    Jméno autora ve sborníku uvedeno v podobě: P. A. Čejchan.
    Projekt: GA205/03/1124, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Radiolaria of the Chotec Formation (middle Devonian) of the Barrandian Area
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biochronology
    Devonian
    Radiolaria
    taxonomy
Keyword
    Barrandienu
    Chotečského
    Devon
    Mřížovci
    Souvrství
    Střední
Abstract (in czech)
   Byla prokázána přítomnost poměrně bohaté a diverzifikované bioty radiolárií ve středním devonu Barrandienu v celkem unikátní stratigrafické pozici mezi světovými paleozoickými lokalitami. Výskyty mřížovců přesahují z chotečských vápenců stupně eifel až do kačáckého intervalu vyznačujícího globální krizi oceánského prostředí a mohou tak přispět k osvětlení mechanismů nastupující environmentální krize.
Abstract (in english)
   An ocurrence of a rich and diverse radiolarian biota of quite unique stratigraphic position among the world's paleozioc radiolarian localities was ascertained. Radiolarian occurrences also span into the Kacak Event interval, thus would probably bring a new insight into the mechanisms of an incoming environmentzal crisis.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012