Record details

Title
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    E. Słaby and H. Martin
Author
    Martin, Hervé
    Słaby, Ewa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of petrology
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 2
Pages
    p. 353-391
Year
    2008
Notes
    26 obr., 1 fot., 16 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Petrology
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    asociace minerální
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    granit
    granodiorit
    hybridizace
    izotopy Nd
    krkonošsko-jizerský pluton
    krystalizace frakcionovaná
    lamprofyry
    mísení magmat
    modelování
    petrogeneze
    vrásnění variské
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bohemian
    Felsic
    Granites
    Hercynian
    Interaction
    Karkonosze
    Mafic
    Magma
    Massif
    Pluton
    Sudetes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012