Record details

Title
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
Statement of responsibility
    Petr Gadas, Miroslava Gregerová
Other titles
    Mafic enclaves from granitoids exposed in the vicinity of Blansko
Author
    Gadas, Petr
    Gregerová, Miroslava, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 89-94
Year
    2006
Notes
    3 diagr., 5 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    552
    912
Conspectus category
    552
    912
Subject group
    analýza petrografická
    brněnský masiv
    chemismus hornin
    diorit
    geologie regionální
    granitoidy
    mapa geologická
    plagioklasy
    složení mafické
    xenolit
Geographical name
    Blansko-oblast (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Blanska
    Enklávy
    Granitoidů
    Mafické
    Okolí
    širším
    Vystupujících
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012