Record details

Title
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 85, č. 4
Pages
    s. 198-199
Year
    2006
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    climate change
    corals
Keyword
    Hranice
    Korálových
    Lesních
    Magické
    Požárů
    Stav
    útesů
    Vliv
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012