Record details

Title
    Magma intrusions and earthquake swarm occurrence in the western part of the Bohemian Massif
Author
    Boušková, Alena
    Horálek, Josef
    Špičák, Aleš
    Tomek, Č.
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 1
Pages
    s. 87-106
Year
    1999
Notes
    Projekt: GA205/96/0974, GA ČR3cav_un_auth*0007631
    Projekt: IAA3012807, GA AV ČR3cav_un_auth*0013046
    Rozsah: 20 s.
Keyword
    Bohemian
    Earthquake
    Intrusions
    Magma
    Massif
    Occurrence
    Swarm
    Western
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013