Record details

Title
    Magmatic and fossil components of mineral waters in the Eager-river continental rift
Other titles
    Magmatické a fosilní složky minerálních vod v Oháreckém kontinentálním riftu
Author
    Pačes, Tomáš
    Šmejkal, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Water-Rock Interaction
Notes
    Akce: 2004 ; Saratoga Springs
Thesaurus term
    mineral water, magmatic volatiles, fossil water, sodium sulfate water, continental rift, mineral water spa
Keyword
    Components
    Continental
    Eager-river
    Fossil
    Magmatic
    Mineral
    Rift
    Waters
Abstract (in czech)
   Dnešní činnost Oháreckého riftu v Českém masívu zahrnuje zemětřesné roje, zvášený tepelný tok a velké výrony CO2 se stopamy plášťového helia. Meteorické podzemní vody rozpouštějí fosilní sole v kterých převažuje Na, SO4 a Cl. Tyto sole se pravděpodobně zkoncentrovaly v bezodtokém vulkanickém tercierním jezeře. Izotopické složení síranů ve vodě je jednotné v mnoha pramenech, které mají různé chemické složení vody.
Abstract (in english)
   Recent activity of the Eger-river rift in the Bohemian massif (Central Europe) includes seismic swarms, increased heat flow and abundant discharge of CO2 with traces of mantle helium. Meteoric groundwater dissolves fossil salts with predominant Na, SO4 and Cl. The salts were probably concentrated in Tertiary volcanic playa lake. Isotopic composition of sulfates in water is uniform in many springs with varied composition.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014