Record details

Title
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Kryštof Verner, Jiří Žák, Jaroslava Pertoldová, Josef Šrámek, Jiří Sedlák, Jakub Trubač, Patricie Týcová
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
    Trubač, Jakub
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 98, no. 3
Pages
    p. 517-532
Year
    2009
Notes
    7 obr., 1 diagr., 2 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    551.2
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    anizotropie
    chemismus hornin
    foliace
    granit typu S
    lineace
    magnetická susceptibilita
    měření gravimetrické
    moldanubický pluton
    pluton
    vlastnosti magnetické
    vmístění
    vnitřní stavba
    zóna střižná
Subject category
    z
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Německo
    Rakousko
Keyword
    Batholith
    Bohemian
    Center
    Crustal-scale
    Emplaced
    Geophysical
    Granite
    History
    Intrusive
    Magmatic
    Massif
    Moldanubian
    Near
    Plechý
    Pluton
    Post-collisional
    Shear
    Signature
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012