Record details

Title
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Jiří Žák, František V. Holub, Václav Kachlík, František Holub
Author
    Holub, František, 1949-
    Kachlík, Václav, 1960-
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 95, no. 5
Pages
    p. 771-789
Year
    2006
Notes
    7 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 787-789
    il.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    Barrandien
    granitoidy
    kliváž
    kontakt
    mapa strukturní
    metasedimenty
    paleozoikum-spodní
    pluton
    proterozoikum
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    útržky pláště batolitu
    vápenato-alkalický typ
    vmístění
    vrásnění variské
    xenolit
Geographical name
    Bělice (Benešov, Benešov)
    Čechy (Česko)
    Dolní Požáry (Benešov, Benešov)
    Kamýk nad Vltavou (Příbram, Příbram)
    Mirovice (Písek, Písek)
    Příbram-Bytíz
    Skoupý (Příbram, Sedlčany)
    Solopysky (Příbram, Sedlčany)
    Zvíkovské Podhradí (Písek, Písek)
Keyword
    Bohemian
    Central
    Complex
    Emplacement
    Evidence
    Important
    Magmatic
    Massif
    Mechanism
    Pendants
    Plutonic
    Plutons
    Roof
    Stoping
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012