Record details

Title
    Magmatický vs. hydrotermální vznik fluoritů z Vlastějovic, Český masiv
Other titles
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif