Record details

Title
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
Statement of responsibility
    Emő Márton, Marta Rauch-Włodarska, Edith Ferencz, Oldřich Krejčí, Miroslav Bubík, Antoni K. Tokarski
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Ferencz, Edith
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Márton, Emő
    Rauch-Włodarska, Marta
    Tokarski, Antoni K.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 55-56
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    anizotropie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    foliace
    konference
    lineace
    magnetická susceptibilita
    miocén
    oligocén
    pískovce
    slín
    směr
    tektonika kompresní
    vlastnosti magnetické
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vrásnění alpinské
    zkrácení kůry
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Anisotropy
    Carpathians
    Magnetic
    Nappe
    Outer
    Silesian
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012