Record details

Title
    Magnetic anisotropy parameters of rocks from KTB main borehole under in situ stress conditions
Author
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
    Pohl, J.
Conference
    IUGG General assembly (21. : 02.07.1995-14.07.1995 : Boulder, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    IUGG 21st General Assembly. Abstracts
Pages
    s. B148
Keyword
    Anisotropy
    Borehole
    Conditions
    KTB
    Magnetic
    Main
    Parameters
    Rocks
    Situ
    Stress
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013