Record details

Title
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
Statement of responsibility
    František Hrouda, Jaromír Hanák
Other titles
    Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace
Author
    Hanák, Jaromír
    Hrouda, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Vol. 24
Pages
    p. 91-105
Year
    1990
Notes
    1 obr., 1 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Subject group
    deformace
    magnetická susceptibilita
    sedimentologie
    Strážovská hornatina
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Fabric
    Formations
    Implications
    Magnetic
    Mts
    Sedimentary
    Sedimentological
    Strážovské
    Tectonic
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Pomocí magnetické anizotropie bzla studována přednostní orientace usazených hornin obalové jednotky a krížňanského příkrovu. Ukázalo se, že magnetická vnitřní stavba obalové jednotky je deformačního původu; v sedimentech krížňanského příkrovu (pískovce, slínovce) je částečně sedimentární a částečně deformační. Magnetická lineace hornin se sedimentární magnetickou stavbou rámcově souhlasí s orientací paleoproudů určených sedimentologicky. Deformace byla pravděpodobně kombinací čistého a jednoduchého střihu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012