Record details

Title
    Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone(Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge
Author
    Chadima, Martin
    Hrouda, F.
    Melichar, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 418, 1-2
Pages
    s. 93-109
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Vývoj magnetické stavby JV Rhenohercynské zóny (Český masiv): důsledky pro dynamiku paleozoického akrečního klínu
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    accretionary wedge
    magnetic fabric
    Rhenohercynian Zone
Keyword
    Accretionary
    Dynamics
    Fabric
    Implications
    Magnetic
    Massif
    Paleozoic
    Rhenohercynian
    Study
    Wedge
    Zone(Bohemian
Abstract (in czech)
   Vývoj deformace v rhenohercyniku byl studován pomocí magnetické anizotropie. Deformace roste ve směru JJV-SSZ, což koresponduje se zvyšujícím se stupněm anchimetamorfózy. Deformační i anchimetamorfní zonace je orientovaná šikmo k průběhu hlavních souvrství rhenohercynika. Tento jev je typický pro sedimentární horniny fosilních akrečních klínů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012