Record details

Title
    Magnetic mapping of fly-ash pollution around a power plant of Počerady, Czech Republic
Author
    Kapička, Aleš
    Macháčková, K.
    Petrovský, Eduard
    Ustjak, S.
Conference
    EGS General Assembly (22. : 21.04.1997-25.04.1997 : Vienna, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Annales Geophysicae
Pages
    Roč. 15, Supplement 1 (1997), s. C103
Keyword
    Around
    Czech
    Fly-ash
    Magnetic
    Mapping
    Plant
    Počerady
    Pollution
    Power
    Republic
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013