Record details

Title
    Magnetic properties of floodplain deposits along the banks of the Morava River (Czech Republic)
Author
    Diehl, J. F.
    Kadlec, Jaroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    IRM Quarterly
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 3
Pages
    s. 2-3
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Magnetické vlastnosti povodňových sedimentů nivy podél břehů řeky Moravy (Česká republika)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    floodplain deposits
    Morava River
    rock magnetic properties
Keyword
    Along
    Banks
    Czech
    Deposits
    Floodplain
    Magnetic
    Morava
    Properties
    Republic
    River
Abstract (in czech)
   Magnetické vlastnosti holocenních povodňových sedimentů řeky Moravy byly studovány pomocí Magnetic Properties Measurement System (MPMS), Lakeshore Cryotronics AC Susceptometer a MicroMag VSM v nízkých i vysokých teplotách. V sedimentech dominuje paramagnetická složka. Hojným minerálem je goethit, jehož koncentrace se do hloubky zvyšuje. Detritická magnetická zrna jsou na povrchu částečně oxidována na maghemit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012