Record details

Title
    Magnetic record associated with tree ring density: Possible climate proxy
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Kletetschka, Günther
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geochemical Transactions
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 1-11
Year
    2007
Notes
    Plný text prostřednictvím DOAJ neboPubMed Central.
    Překlad názvu: Magnetický záznam spojený s hustotou letorostů: Možnost klimatického záznamu
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    magnetic properties
    palaeo-climatic indicator
    sequoia tree
Keyword
    Associated
    Climate
    Density
    Magnetic
    Possible
    Proxy
    Record
    Ring
    Tree
Abstract (in czech)
   Magnetický záznam v letokruzích sekvoje (staré 600 - 1700 let) z Kalifornie, byl sledován jako potencialně možny paleoklimatický indikátor. Naměřené parametry magnetické susceptibility, přirozené a sycené remanentní magnetizace, včetně hodnot demagnetizace střídavým a tepelným polem byly vzájemně korelovány. Nositelem remanence byl zjištěn maghemit s nízkou koercitivní silou. Ukázalo se, že projev malé doby ledové (1300-1850 let) zjištěný na sekvoji z oblasti Kalifornie je globálního charakteru, neboť její záznam byl zjištěn také v Evropě.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012