Record details

Title
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 247-252
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Magnetic susceptibility of the neolitic and eneolitic artifacts and tools and their mineralogy investigation
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Eneolitických
    Magnetická
    Mineralogický
    Nástrojů
    Neolitických
    Polotovarů
    Předběžný
    Susceptibilita
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012