Record details

Title
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Blanka Šreinová
Other titles
    Magnetic susceptibility of tools from Neolithic and Paleolithic periods and their mineralogical investigation
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 247-251
Year
    1998
Notes
    3 obr., 25 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    abrazíva
    amfibolit
    archeologie
    artefakty
    česká křídová pánev
    kaolinit
    magnetická susceptibilita
    petroarcheologie
    pískovce
    porcelanit
    provenience
    vlastnosti mechanické
Geographical name
    Česká republika
    Evropa střední
Keyword
    Eneolitických
    Magnetická
    Mineralogický
    Nástrojů
    Neolitických
    Polotovarů
    Předběžný
    Susceptibilita
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012