Record details

Title
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
Statement of responsibility
    Tomáš Gregor
Author
    Gregor, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 4
Pages
    s. 443-451
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    granitoidy
    petrofyzika
    vlastnosti magnetické
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Carpathian
    Granitoids
    Ilmenite
    Magnetite
    Series
    Western
Abstract (in czech)
   Jsou předloženy výsledky terénních a laboratorních měření magnetických vlastností západokarpatských granitoidů. Tato měření byla rozhodujícím kritériem pro zařazení granitoidů do jedné ze dvou kontrastních sérií - magnetitové a ilmenitové. Klasifikace má genetický význam z hlediska indikace určitých typů zrudnění.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012