Record details

Title
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
Other titles
    Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    6
Year
    2009
Thesaurus term
    magnetite, chemical composition, amphibolites, hydrothermal fluids, Brno Massif, Czech Republic
Keyword
    Amfibolitech
    Brněnského
    Magnetitová
    Masivu
    Mineralizace
Abstract (in czech)
   Magnetitové zrudnění v amfibolitech u Želešic pravděpodobně vzniklo jako produkt interakce železem bohatých poloh v amfibolitech s hydrotermálními roztoky v redukčních podmínkách. Oscilační zonálnost magnetitů je způsobena hlavně substitucí Si4+ a méně pak Al3+ za Fe3+ v tetraedrické pozici kterou doprovází substituce Mg2+, Ca2+ za oktaedrické Fe2+ ve struktuře magnetitu. Místy nacházíme relikty starší minerální asociace obsahující železem bohatý chlorit a hematit. Chemické složení amfibolů a epidotů se podobá chemickému složení těchto minerálů v některých žilách alpské parageneze v okolí magnetitové mineralizace.
Abstract (in english)
   Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014