Record details

Title
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
Author
    Cajz, Vladimír
    Chadima, Martin
    Pruner, Petr
    Rapprich, Vladislav
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
Pages
    4
Keyword
    Doupovské
    Hory
    Komplexu
    Magnetostratigrafický
    Úhošť
    Vulkanického
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014