Record details

Title
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
Author
    Bosák, Pavel
    Kadlec, Jaroslav
    Man, Otakar
    Novotný, L.
    Pruner, Petr
    Tulis, J.
Conference
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (3. : 14.11.2001-16.11.2001 : Liptovský Mikuláš, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
Pages
    s. 50-57
Notes
    Překlad názvu: Magnetostratigraphy in the Stratenská Cave: Sedimentary fills of the IVth Cave level
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    magnetostratigraphy
    neogene
    Stratenská Cave
Keyword
    IV
    Jeskyni
    Jeskynní
    Magnetostratigrafie
    Sedimentární
    Stratenské
    úrovně
    Výplně
Abstract (in czech)
   Ve Stratenské jeskyni (Slovenský ráj) byly zkoumány tři profily v Májové chodbě (S 1 až S 3). Sedimenty profilů S 1 a S 2 mají inverzní i normální polaritu magnetického pole, zatímco na profilu S 3 byla zastižena pouze normální polarita.
Abstract (in english)
   Stratenská Cave is developed in more evolutionary levels. The IVth level at cca 943 m a. s. l. is the most conspicuous and continuous and was expected to be originated during Pliocene. Arrangement of magnetozones could be compared with section in the Gauss Chron dated back to 3.04-3.33 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012