Record details

Title
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
Author
    Chadima, Martin
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Conference
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (4. : 05.10.2003-08.10.2003 : Tále, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Pages
    s. 15-19
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves located in the Nízké Tatry Mts
    Rozsah: 5 s.
Subject category
    cave sediments
    magnetostratigraphy
    Nízké Tatry Mts.
Keyword
    Jeskyních
    Magnetostratigrafie
    Nízkých
    Sedimentů
    Tater
    Zachovaných
Abstract (in czech)
   Sedimentární profily zachované v jeskyních situovaných v nižších relativních výškách (do 185m) se ukládaly v průběhu magnetické chrony Matuyama (2,581 - 0,78 mil. let). Kromě těchto horizontálních jeskyních systémů je další systém ve vyšších relativních výškách, který na základě magnetostratigrafické interpretace se ukládal během chrony Gilbert (starší než 3,5 mil. let).
Abstract (in english)
   Except for the horizontal cave levels located in the karst valleys, additional cave systems were formed at extremely high alitudes in the Nízké Tatry Mts. Based on this knowledge we suppose the fluvial activity in these caves and deposition of clastic sediments during Gilbert chron.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012