Record details

Title
    Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Other titles
    Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Author
    Čáp, Pavel
    Vacek, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Silurian, Přídolí Series, Prague Basin, Požáry Formation, magnetic susceptibility stratigraphy
Keyword
    
    Lochkov
    Lomu
    Ludlow
    Magnetosusceptibilitní
    Pánev
    Požárském
    Požáry
    Praze-Řeporyjích
    Pražská
    Souvrství
    Stratigrafický
    Záznam
Abstract (in czech)
   Na 50ti metrovém profilu v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích byly studovány stratigrafické variace magnetické susceptibility (MS). Profil zahrnuje nejvyšší část kopaninského souvrství (ludlow), celou mocnost požárského souvrství (nejvyšší ludlow až spodní lochkov) a bazální část lochkovského souvrství (lochkov). Křivka MS je charakterizována postupným růstem hodnot, což odráží zvýšený přínos terigenního materiálu v důsledku postupného poklesu mořské hladiny.
Abstract (in english)
   Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014