Record details

Title
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Other titles
    Magnetic susceptibility stratigraphic record of the Požáry Formation in the Požáry 1 Quarry near Praha-Řeporyje (Ludlow to Lochkovian; Prague Basin)
Author
    Čáp, Pavel
    Vacek, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Vol./nr.
    Č. 2010
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Devonian
    Ludlow-Lochkovian
    Magnetic susceptibility
    Prague Basin
Keyword
    
    Lochkov
    Lomu
    Ludlow
    Magnetosusceptibilní
    Pánev
    Požárském
    Požáry
    Praze
    Pražská
    Řeporajích
    Souvrství
    Stratigrafický
    Záznam
Abstract (in czech)
   Stratigrafické variace magnetické susceptibility byly studovány v 50 m mocné sekvenci v lomu Požáry 1. Výsledky ukazují zvýšený přínos terigenního materiálu způsobený postupným poklesem úrovně hladiny.
Abstract (in english)
   Stratigraphic variations in magnetic susceptibility have been studied in 50 m thick sequence in the Požáry 1 Quarry. Tha data reflect increased input of terrigeneous material caused by gradual sea-level fall.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012