Record details

Title
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
Statement of responsibility
    Ĺudmila Turčániová, Klára Tkáčová, Peter Svrček
Other titles
    Magnesite raw materials for fume desulphurization in CSFR
Author
    Svrček, Peter
    Tkáčová, Klára
    Turčániová, Ĺudmila
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 7/8
Pages
    s. 132-135
Year
    1991
Notes
    2 tab.
Subject group
    ekologie
    ekonomika
    magnezit
    průvodní jevy
    technologie zpracování
    úprava surovin
Keyword
    ČSFR
    Magnezitové
    Odsírovanie
    Spalín
    Suroviny
Abstract (in czech)
   Pro účely odsiřování v provozu tepelných elektráren v zahraničí se využívají magnezity o vysoké čistotě. Uplatnění domácích breuneritických magnezitů vyžaduje předúpravu. Experimenty prokazují, že pro přípravu absorpčních medií vyhovují aktivní magnezitové úlety nebo odpady z úpravy v těžkých suspenzích v kombinaci s dalšími postupy. V obsáhlé poznámce lektor ing. Z. Doškář poukazuje na problémy uplatnění a ekonomiky výstupních produktů 4 různých odsiřovacích technologií. Z hlediska ceny získaného produktu je nejnadějněší využití upravené Mn-rudy z Chvaletic. Předpoklad autorů, že produkce čistého MgO z magnezitového odsiřování pro zemědělství, chemický a elektrochemický průmysl vylepší ekonomiku odsířovacího procesu není doložen konkrétními čísly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012