Record details

Title
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
Statement of responsibility
    Piotr Migoń
Other titles
    Hlavní rysy geomorfologie Sudet přehodnocené podle digitálního elevačního modelu
Author
    Migoń, Piotr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Vol. 113, no. 4
Pages
    p. 400-416
Year
    2008
Notes
    1 obr., 3 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    551
Subject group
    digitální simulace
    gradient
    klimatický efekt
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    procesy geodynamické
    reliéf
    svah
    západosudetská oblast
Geographical name
    Česko
    Německo
    Polsko
Keyword
    Digital
    Elevation
    Features
    Geomorphology
    Light
    Main
    Model
    Re-assessed
    Sudetes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012