Record details

Title
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Vladimír Tolar, Jiří Konta
Author
    Konta, Jiří
    Tolar, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 3-4
Pages
    p. 203-228
Year
    1993
Notes
    2 obr., 5 tab., 4 diagr., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    hlavní prvky
    hydrochemie
    koncentrace
    mobilita
    povrchové recipienty
    říční stok
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Contents
    Czechoslovakia
    Former
    Forty
    Major-ion
    Other
    Rivers
    Vltava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012