Record details

Title
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
Author
    Horecký, Jakub
    Krám, Pavel
    Rucki, Jan
    Stuchlík, Evžen
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
Pages
    2
Keyword
    Acidifikací
    Atmosférickou
    Dlouhodobě
    Makrozoobentos
    Ovlivnění
    Různým
    Sledovaných
    Stupněm
    Toků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014