Record details

Title
    Malakofauna
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Pravěká Praha
Pages
    s. 110-111
Notes
    Překlad názvu: Malacofauna
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    archaeology
    molluscs
    Prague
Keyword
    Malakofauna
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá výskytem měkkýšů v archeologických objektech, jejich výpovědní hodnotou a možnostmi využití v paleoenvironmentálních analýzách.
Abstract (in english)
   The paper deals with the occurrence of molluscs at archaeological sites, their indication level and employment in palaeoenvironmental analyses.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012