Record details

Title
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Malacostratigraphic investigation of selected Quaternary profiles in Bohemia, Moravia and Slovakia
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 63-64
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biostratigrafie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    paleoekologie
    taxonomie
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    12-22
    12-24
    12-41
    24-23
    25-13
    36-11
    Beroun
    Čechách
    Diviaky
    Kvartérních
    Malakostratigrafický
    Mělník
    Moravě
    Praha
    Profilů
    Protivanov
    Přerov
    Slovensku
    Vybraných
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012