Record details

Title
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2006, -
Pages
    s. 79-81
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Malacostratigraphy of the Klentnice Brook floodplain near Pavlov (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Součástí názvu je označení běžného roku. Jednotlivé sv. mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 978-80-7075-689-0.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    floodplain
    Middle Holocene
    molluscan succesion
    prehistoric agricultural landscape
    sediments
Keyword
    CHKO/BR
    Klentnického
    Malakostratigrafie
    Nivy
    Pálava
    Pavlova
    Potoka
Abstract (in czech)
   Práce se týká paleoenvironmentální analýzy holocenních sedimentů v CHKO Pavlovské vrchy.
Abstract (in english)
   The paper deals with paleoenvironmental analysis of Holocene sediments in Protected Landscape Area Pavlovské vrchy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012