Record details

Title
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2012, Prosinec
Pages
    s. 263-265
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: Malacostratigraphy of the foam-sinter rock-shelter V Balnom (Low Tatra National Park, Central Slovakia)
    Rozsah: 3 s. : E
Subject category
    foam sinter
    Holocene
    Low Tatra Mts.
    molluscan succession
    rock shelter
Keyword
    Balnom
    Malakostratigrafie
    Národním
    Nízké
    Parku
    Pěnitcového
    Převisu
    Tatry
Abstract (in czech)
   Malakostratigrafický výzkum pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry ukázal na sukcesi měkkýších společenstev. V nich zaujímá význačné postavení antropofobní plž Argna bielzi spolu s řadou lesních druhů holocenního klimatického optima.
Abstract (in english)
   Malacostratigraphic research of the rock shelter filling V Balnom in the Low Tatra National Park showed the succession of molluscan communities. In them has a significant position antropophobic snail Argna bielzi along with a number of forest species of the Holocene climatic optimum.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014